Общи условия

Цената включва:                                   

 • Застраховка каско и гражданска отговорност
 • Винетка
 • Неограничени километри
 • Замяна на автомобил при повреда (само при заплащане на допълнителна застраховка)
 • Гарантирана марка и модел

 

Начин на плащане

в брой или с карта:

 

http://rentcar.bg/root/f/userfiles/images/Visa(1).png

 

Период на наема

Минимален  период за наемане: 24 часа

При закъснение без предупреждение , клиентът се таксува с допълнителен ден.

Анулирането на заявка e необходимо да се направи до 72 часа преди резервацията,при анулиране на заявка в по кратък срок Карентал ООД запазва правото да начисли допълнителна такса от 50 евро.

 

Условия към наемателят

Наемателят и допълнителните шофьори трябва да притежават валидна шофьорска книжка и документ за самоличност. Минималната разрешена възраст при наемане на автомобил е 21 години. На наематели под 23 годишна възраст се начислява такса млад шофьор от €6.00 на ден. Само оторизан от Карентал ЕООД водач може да управлява наетия автомобил.

При наемането на автомобила, наемателят трябва да остави депозит в размер от €100.00 до €500.00, в зависимост от наетия автомобил. Депозитът се въстановява  при връщането на автомобила и липса на установени щети. При заплащане на допълнителна застраховка депозита отпада или става в размер на  €50.

Да ползва автомобила по предназначение, да го стопанисва с грижата на добър стопанин и го поддържа в чисто състояние;

При настъпване на злополука, щета или повреда да предприема всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетото МПС, както и да сигнализира на Наемодателя за случващото се, съответно на телефон +359 877 744 363;

В случай на кражба, злополука или щета на МПС, извън дребните инциденти, да спази изискванията на ЗДП и Правилника за неговото приложение относно задължителното получаване на протокол от полицията и на други документи. В срок от дванадесет часа от настъпване на щетата/кражбата, Наемателят следва да уведоми Наемодателя за това, като съобщи всички факти, обстоятелства и данни във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на Наемодателя и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети.

Наемателят се задължава да спазва интересите на Наемодателя и на застрахователната компания В случай на ПТП или кражба като:

 • Предоставя имената и адресите на участниците и свидетелите;
 • Не прехвърля отговорността или вината и не предоставя средства на хората, които участват в ПТП;
 • Не напуска автомобила без необходимите предпазни мерки от гледна точка на сигурността му;
 • Да извести веднага полицията, ако трябва да се установи вината и на друг участник в ПТП или има наранен човек;

Да е сигурен, че когато няма никой в автомобила, то той е заключен и че ключовете и документите на автомобила се съхраняват в Наемателя.

 

Наемателят няма право:

 •  Да ползва автомобила за теглене на друго МПС или ремарке, за състезателни цели, спортни прояви, обучения, тренировки, изпитания, пренасяне на едри, насипни или други товари.
 • Да управлява автомобила в пияно състояние или след употреба на наркотици или упойващи вещества;
 •  Да управлява автомобила извън Републиканската пътна мрежа;
 •  Да предоставя управлението на автомобила на неупълномощено от Наемодателя лице;
 • Да използва наетото МПС за транспортиране на стоки, забранени от Закона за митниците и за всякакъв вид незаконни действия;
 • Да управлява автомобила извън територията на Република България, освен в случаите, когато е изрично упълномощен от Наемодателя за това и предварително е заплатил всички необходими такси и застраховки за чужбина. За всяко неразрешено преминаване на граница, Наемателят е длъжен да заплати глоба от €200.
 • Да извършва неразрешени ремонти на автомобила;

 

 •  Да прехвърля правата и задълженията си по този Договор на трето лице, освен ако това не е предварително одобрено от страна на Наемодателя, като данните на одобреното лице са записани на Договора.
 • Наемателят трябва да притежава редовно Свидетелство за управление на МПС с валидност над една година, но не по-малко от срока на действие на Договора за наем, навършена двадесет и една годишна възраст и стаж зад волана от една година.

В случай, че Наемателят не спази ограничителните условия по тези точки и от това настъпят вредни последици за автомобила, респективно неговия собственик и/или произтекат частични щети или претенции на трети лица към Наемодателя, Наемателя дължи обезпечение на Наемодателя в размер, определен допълнително от вещо лице /специалист/, което следва да бъде назначено да изготви независима експертиза, която да удостовери настъпилите щети и тяхната стойност.

В случай на недобросъвестна експлоатация от Наемателя, респективно от свързано с него лице, ако автомобилът бъде върнат в изключително мръсно състояние, Наемателят е длъжен да заплати глоба от €50.

Тютюнопушенето в автомобилите е абсолютно забранено, в случай на установено нарушение от страна на Наемодателя, Наемателят е длъжен да заплати глоба от €100.

С подписването на Договора за наем, Наемателят потвърждава, че му е предоставена информация, съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (33ЛД), известно му е, че предоставянето на неговите лични данни е доброволно, както и че е запознат с правата си по 33ЛД и дава безусловното си съгласие неговите лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и управлението на Договора, при спазване изискванията на действащото българско законодателство

  

Работно Време:

Понеделник - Петък  9:00 - 19:00ч

Събота - 10:00 - 14:00

Неделя - 10:00-15:00-летен сезон 01.04-30.10 (зимен сезон 01.11-31.03 почивен ден )

Коли могат да бъдат отдадени/върнати и извън работно време при предварителна уговорка и заплатена такса, съответно:

 • До 2 ч. след работно време такса - €10.00.
 • След 2 ч. от работното време  такса - €20.00. 

 

Доставки:

Доставките в гр. София са на цена €5 

Предлагаме безплатна доставка на Летище София Т1, Т2, при която наш служител посреща наемателя директно в зала пристигащи с табела с неговото име, и предава колата директно на място без допълнително чакане пред гише или офис. Плащането се прави на място в брой или с карта.  (само за пристигащи от чужбина, директно на Летище София)

При желание за доставка или взимане на автомобил от Летище София за клиент които не пристига от чужбина с номер на полет, се начислява стандартната такса за доставка от €10.00 

За доставки и взимане на автомобили извън гр.София направете запитване на посочените контакти.

При взимане или връщане на автомобила на официални празници се начислява такса от 20.00 евро 

31 декември, 1 януари, 3 март, 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември 24, 25, 26 декември – Коледа, Великден.

 

 

Гориво

Автомобилът се доставя пълен с гориво.

Ако автомобилът е с липсващо гориво към  цената на липсващото гориво ще се прибави такса презареждане от € 10.00 и цена от €1.50 на литър.

 

Застраховка (TP CDW)

Всеки автомобил идва със задължителната застраховка гражданска отговорност и каско за кражба и пътно произшествие(TP,CDW).Застраховката не важи при повреда или кражба на лични вещи. В стандартната застраховка не са включени щети като: огледала, гуми, джанти, тазове, вътрешен салон на автомобил, ходова част и прегряване на двигател, загуба или повреда на ключ, документи и номера. При повреда на по-горе описаните щети поправката се поема от наемателя и към нея се начислява такса за пропуснати ползи за времето, което автомобилът не е бил в движение в размер на 30.00 евро на ден.В случай на ПТП, или кражба на наетия автомобил, се изисква документ от Пътна полиция или двустранно попълнен констативен протокол. В противен случай всички  застраховки намаляващи отговорността са НЕВАЛИДНИ. Застраховката не важи при шофиране в нетрезво състояние,под въздействие на наркотици или при каране по необозначени и неасфалтирани пътища. При случай на кражба на наетия автомобил, наемателят е задължен да представи документите и ключовете на автомобила, в противен случай всички  застраховки намаляващи отговорността са НЕВАЛИДНИ и наемателя е отговорен да поеме всички щети до стойността на наетият автомобил.При кражба или пътен инцидент Карентал ООД запазва правото да задържи депозита оставен в брой или по карта от клиента за възстановяване на пропуснатите ползи от €30.00 на ден. При случай на тотална щета причинена от кражба или ПТП клиента се задължава да заплати €800.00 такса за пропуснати ползи на Карентал ООД.

 

Допълнителна застраховка

Този тип застраховка се добавя при желание на клиента срещу заплащане от €5.99 до €10 на ден и включва:

безплатна пътна помощ при ПТП ,освобождаване от административни такси при ПТП, отмяна на отгворност при повреда на: огледала, гуми, джанти,тазове и преден прозорец на автомобила. Отмяна на отговорност при дребни повреди причинени от ПТП  като: одраскване, натискане или счупване на външната част на автомобила. Допълнителната застраховка покрива щети до 210.00 евро. Допълнителната Застраховка важи само при представяне констативен протокол от КАТ и ли при представен двустранно попълнен протокол за ПТП. Допълнителната застраховка не важи при шофиране в нетрезво състояние, под въздействие на наркотици или при каране по необозначени и неасфалтирани пътища. Допълнителната застраховка не покрива повреди под шасито на автомобила и при загуба на ключ, документи и лични вещи . Допълнителната застраховка не важи при загуба на документи и ключове.

 

Удължаване на наем:

При нужда на удължаване на периода на наема, Карентал ООД не гарантира същият автомобил и има правото да го замени със по голям клас за по висока цена. Също така има правото да таксува клиентът за почистване на автомобила.

 

Нарушения и глоби

Всички глоби и пътни нарушения се поемат от наемателя на автомобила. В резултат на глоба или пътни нарушения,клиентът се таксува с размера на съответната глоба плюс €30.00 административни разходи.Шофиране в нетрезво състояние или под въздействие на наркотични вещества е строго забранено. При спиране от  движение на автомобила от КАТ в следствие на каране под въздействие на алкохол или наркотични вещества, наемателят ще бъде таксуван с дневна такса от €30.00 за пропуснати ползи за всеки ден, в който не е в движение.

 

Пътуване в чужбина

За пътуване извън България с нает от нас автомобил, се начислява допълнителна такса от €60.00 за една държава и €20.00 за всяка следваща посетена държава.